гетеротрофність


гетеротрофність
Спосіб живлення живих організмів, оснований на використанні органічних речовин в якості джерела живлення. До гетеротрофів відносять тварин, гриби, бактерії. Серед рослин гетеротрофами є рослини-паразити та сапрофіти.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.